1
Zapraszamy do Remaks ? o?rodka fizjoterapeutycznego, mieszcz?cego si? w Tarnowie. Oferujemy us?ugi w zakresie fizykoterapii, ortopedii, hydroterapii, a tak?e zabiegi SPA lub masa?e. Wsp??pracujemy r?wnie? z zawodowymi klubami sportowymi. Jeste?my dodatkowo przystosowani do pracy z pacjentami niepe?nosprawnymi.

Comments

Who Upvoted this Story

Who We Are?

We are social bookmarking Website, We Will play a very important role in improving search engine ranking of your website or Blog.

Latest Comments